Nam Tiến – Chung tay cùng đồng bào miền Trung khi thiên tai tràn về

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, CBCNV Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai luôn tích cực hưởng ứng các chương trình thiện nguyện. Tập thể nhân viên Nam Tiến Lào Cai luôn mong muốn chia sẻ những khó khăn đối với người dân nghèo trong tỉnh Lào Cai và cả các tỉnh thành còn khó khăn trên khắp cả nước.

Xem thêm