Điện thương phẩm

ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai đã đầu tư xây dựng hoàn thành cụm nhà máy Thủy điện Ngòi Xan – Lào Cai, gồm các Nhà máy: Vạn Hồ, Ngòi Xan I, Ngòi Xan II, Sùng Vui và nhà máy Trung Hồ với tổng công suất lắp máy 49,5MW.

Xem thêm