Phát triển kinh doanh gắn liền với các hoạt động xã hội

Trong thời gian Nam Tiến Lào Cai đầu tư cụm Nhà máy thủy điện Ngòi Xan, Bát Xát, Lào Cai, Công ty đã thực hiện rất nhiều các hoạt động từ thiện tại huyện Bát Xát, một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh Lào Cai, nơi mà người dân còn khó khăn, địa hình hiểm trở và cơ sở vật chất còn thiếu thốn…

Xem thêm