Nhờ doanh nghiệp tư nhân, Lào Cai có những bước chuyển đáng kể

Chính thức được tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1991, Lào Cai đã và đang vươn mình để từ một tỉnh thành khó khăn nhất cả nước trở thành một trong những tỉnh thành phát triển nhất của khu vực Tây Bắc. Những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai có sự đóng góp rất lớn của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ – du lịch và đặc biệt, đó là nỗ lực của những doanh nghiệp tư nhân..

Xem thêm