Thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến

Nhằm quản lý, điều hành tốt hơn lĩnh vực đầu tư và kinh doanh thủy điện, Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai đã ra quyết định thành lập công ty con, Công ty Cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến ngày 24/11/2015, Công ty có trụ sở tại: Số 157, đường Nhạc Sơn, tổ 14, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xem thêm