CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SCENIA BAY ĐẾN NGÀY 26/05/2018

Hoạt động thi công tính tới ngày 26/05/2018 tại dự án Scenia Bay địa chỉ số 25-26 Phạm Văn Đồng, Nha Trang được cập nhật từ ban quản lý dự án.

Hiện tại, khu căn hộ của dự án Scenia Bay đã đổ sàn tầng 13 và khu khách sạn đã đổ sàn xong tầng 12.

Xem thêm