Cập nhật tiến độ dự án Thủy điện Đắk Di tháng 6/2020

Dự án Thủy điện Đắk Di 1 và 2 thuộc Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Phát Triển Điện Cửu Long có vốn đầu tư hơn: 1.700 tỷ đồng. Cụm Nhà máy Đăk Di được khởi công vào tháng 1/2020 tại xã Trà Nam, Trà Don, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2021.

Xem thêm