Phát triển kinh doanh gắn liền với các hoạt động xã hội

Trong thời gian Nam Tiến Lào Cai đầu tư cụm Nhà máy thủy điện Ngòi Xan, Bát Xát, Lào Cai, Công ty đã thực hiện rất nhiều các hoạt động từ thiện tại huyện Bát Xát, một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh Lào Cai, nơi mà người dân còn khó khăn, địa hình hiểm trở và cơ sở vật chất còn thiếu thốn…

Xem thêm

Tọa đàm đối thoại giữa Công ty CP Nam Tiến Lào Cai với CNV Nhà máy xi măng Cam Đường

Ngày 01/08/2011 Công ty CP Nam Tiến Lào Cai tổ chức gặp mặt các cán bộ công nhân viên nhà máy Xi măng Lào Cai. Với sự tham gia của Tổng giám đốc Hoàng Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Nguyễn Duy Thái kiêm giám đốc nhà máy Xi măng Lào Cai, Phó tổng giám đốc Cao Thị Thu Hiền cùng với cán bộ công nhân viên Công ty Nam Tiến, cán bộ mới nhà máy xi măng Lào Cai và toàn bộ công nhân viên nhà máy xi măng Lào Cai cũ. Với sự chứng kiến của  các ban ngành : Ông Nguyễn Đức Lành, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lào Cai, Ông Phạm Ngọc Lương, Bí thư khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Xem thêm