• 123
    aaaa

Cập nhập tiến độ dự án Scenia Bay đến ngày 22/09/2018

Tính đến  ngày 22/09/2018, khu căn hộ – Scenia Bay đang hoàn tất các công đoạn lắp dựng cốt pha, cốt thép cột vách … chuẩn bị cho các hoạt động bê tông cột vách, dầm sàn tầng 34 (khu căn hộ); bên cạnh các hoạt động hoàn thiện khác như thi công xây tường (tầng 28, 29, 30), tô tường và cán nền…

Mọi hoạt động trên công trường xây dựng được diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động cho toàn bộ công nhân viên cũng như kiểm soát được tiến độ xây dựng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại công trường xây dựng dự án Scenia Bay:

Toàn cảnh dự án, góc tiếp cận từ mặt đường Nguyễn Hiền
Toàn cảnh dự án, góc tiếp cận từ mặt đường Nguyễn Hiền
Triển khai các hạng mục lắp dựng cốp pha, cốt thép cột vách dầm sàn tầng 33 khu căn hộ và tầng 32 khu khách sạn
Triển khai các hạng mục lắp dựng cốp pha, cốt thép cột vách dầm sàn tầng 33 khu căn hộ và tầng 32 khu khách sạn
Triển khai các hạng mục lắp dựng cốp pha, cốt thép cột vách dầm sàn tầng 33 khu căn hộ và tầng 32 khu khách sạn
Triển khai các hạng mục lắp dựng cốp pha, cốt thép cột vách dầm sàn tầng 33 khu căn hộ và tầng 32 khu khách sạn
Hiện tại dự án Scenia Bay Nha Trang vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thi công đảm bảo đúng cam kết xây dựng với khách hàng.
Hiện tại dự án Scenia Bay Nha Trang vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thi công đảm bảo đúng cam kết xây dựng với khách hàng.
Hiện tại dự án Scenia Bay Nha Trang vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thi công đảm bảo đúng cam kết xây dựng với khách hàng.
Hiện tại dự án Scenia Bay Nha Trang vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thi công đảm bảo đúng cam kết xây dựng với khách hàng.
Hiện tại dự án Scenia Bay Nha Trang vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thi công đảm bảo đúng cam kết xây dựng với khách hàng.
Hiện tại dự án Scenia Bay Nha Trang vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thi công đảm bảo đúng cam kết xây dựng với khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *