Cập nhập tiến độ dự án Scenia Bay đến ngày 23/10/2018

Sau tròn 1 năm chính thức được đưa ra thị trường, nét kiến trúc độc đáo đó của dự án Scenia Bay đã dần hình thành. Tính đến tuần 3 tháng 10, phần căn hộ đã lắp dựng cốp pha nhôm cột vách, đầm sàn tầng 40, Lễ cất nóc sẽ được diễn ra vào ngày 28/10/2018. 

Xem thêm

  • 1
  • 2