• 123
    aaaa

Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Nhằm nâng cao ý thức về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho Công nhân trong quá trình làm việc, hạn chế thiệt hại về người và vật chất tối đa nhất cho doanh nghiệp, ngày 24/07/2018, Công ty cổ phần Nam tiến Lào Cai đã tiến hành tổ chức lớp học An Toàn Vệ Sinh Lao Động (ATVSLĐ) cho các cán bộ công nhân viên, người lao động của công ty và các nhà máy trực thuộc tại nhà máy Phốt Pho, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai.

Trong những năm qua, mặc dù việc an toàn trong lao động được các cấp Lãnh đạo công ty chú trọng, quan tâm tuy nhiên vẫn có trường hợp tai nạn lao động không mong muốn xảy ra. Chính vì vậy, việc đầu tư, chú trọng công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động ngay tại nơi làm việc là rất cần thiết.

Thông qua lớp học, cán bộ công nhân viên của nhà máy đã được giảng viên hướng dẫn, bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về ATVSLĐ như những vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, pháp luật về ATVSLD, chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Từ đó, nắm rõ nguyên lý kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, nội dung, phương pháp tổ chức công tác bảo hộ lao động, phương pháp hành động cải thiện điều kiện lao động ở doanh nghiệp.

Giảng viên Trương Thế Đồng đang chia sẻ về nguyên tắc ATLD
Giảng viên Trương Thế Đồng đang chia sẻ về nguyên tắc ATLD

Việc tổ chức lớp huấn luyện đến toàn thể cán bộ công nhân viên để nâng cao tính cảnh giác, thận trọng và luôn có ý thức tăng cường hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động. Người lao động chủ động phòng ngừa tai nạn, hiểu rõ các tình huống nguy hiểm tiềm tàng ở nơi làm việc có thể dẫn đến tai nạn lao động bất cứ lúc nào để có sự chuẩn bị từ trước thông qua việc dự báo rủi ro để có biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, đảm bảo sức khỏe tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cán bộ CNV tham gia lớp tập huấn
Cán bộ CNV tham gia lớp tập huấn

Kết thúc khóa học, cán bộ công nhân viên công ty đã nắm bắt và hiểu rõ hơn các nội dung của đợt huấn luyện cũng như cập nhật một số nội dung văn bản mới của pháp luật về ATVSLĐ, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATLĐ, chế độ chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động,….  góp phần nâng cao nhận thức ATLĐ mỗi khi bắt tay vào làm việc và sản xuất.

Nhìn nhận việc tập huấn là phương án giải pháp cực kỳ hiệu quả trong việc tuyên truyền phổ biến an toàn vệ sinh lao động, ban lãnh đạo công ty công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai rất chú trọng việc tổ chức các khóa tập huấn, thực hành hàng năm cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty cũng như các công ty thành viên trực thuộc. Việc tập huấn giúp cán bộ công nhân hiểu hơn, có kiến thức hơn và đánh giá được mức độ nguy hiểm của việc mất an toàn trong lao động, từ đó thực hiện tốt hơn công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *