• 123
    aaaa

Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác cụm nhà máy thủy điện Ngòi Xan – Lào Cai

Từ giai đoạn cuối năm 2005, Nam Tiến Lào Cai đã mở rộng sang lĩnh vực mới đó là đầu tư. Cụ thể, Công ty đã xây dựng các nhà máy thủy điện do chính mình làm chủ đầu tư tại xã Phìn Ngan, huyện bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Hôm nay ngày 10/12/2013, nhà máy thủy điện Trung Hồ, nhà máy cuối cùng trong cụm nhà máy thủy điện Ngòi Xan – Lào Cai của Nam Tiến đã chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động. Như vây, cụm nhà máy thủy điện Ngòi Xan sẽ bao gồm 05 nhà máy: Vạn Hồ, Ngòi Xan I, Ngòi Xan II, Sùng Vui và nhà máy Trung Hồ với tổng công suất 49.5 MW.

Nam Tiến Lào Cai cũng đầu tư hoàn thành 01 trạm 110KV để phục vụ cho việc truyền tải điện của 05 nhà máy. Được biết, tổng mức đầu tư cho 05 nhà máy và trạm 110KV trên 1.600 tỷ đồng.
Cụm nhà máy với tổng công suất 49.5 MW đã hoàn thành gồm:

TT Tên nhà máy Công suất lắp máy Ngày hoàn thành
1 Thủy điện Ngòi Xan 1 10.5 7/2007
2 Thủy điện Ngòi Xan 2 8.1 7/2008
3 Thủy điện Vạn Hồ 4.5 10/2010
4 Thủy điện Sùng Vui 18 12/2012
5 Thủy điện Trung Hồ 8.4 12/2013
Cụm nhà máy thủy điện Ngòi Xan hoàn thành sẽ cung cấp hàng trăm triệu KWh hòa lưới điện quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *