• 123
    aaaa

CÔNG TY THÀNH VIÊN


Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại số 1 – Lào Cai

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại số 1 – Lào Cai

Thành lập năm 2006, tại Khu Công Nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai,Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại số 1 – Lào Cai hoạt động chính trong các lĩnh vực: Xây dựng; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất, truyền tải phân phối điện; Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị thi công, sắt thép….

Công ty TNHH một thành viên Nam Huy

Công ty TNHH một thành viên Nam Huy

Công ty TNHH một thành viên Nam Huy thành lập năm 2008 hoạt động ở các lĩnh vực sau: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa; Kinh doanh, dịch vụ bán buôn bán lẻ các loại xăng dầu; Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, sắt thép và các sản phẩm vật liệu xây dựng…

Công ty Cổ phần Nha Trang Bay

Công ty Cổ phần Nha Trang Bay

Thành lập năm 2010, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản…

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Mỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Mỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Mỹ thành lập năm 2007 có trụ sở tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Công ty là chủ đầu tư dự án “Khu nghỉ mát sinh thái đầm Nha Phu” tại Khu Núi Bé, thôn Ngọc Diễm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hoàng Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hoàng Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hoàng Minh thành lập năm 2015 hoạt động ở các lĩnh vực sau: Khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản, đá xây dựng; Sản xuất hoá chất cơ bản; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác…

Công ty Cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến

Công ty Cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến

Thành lập năm 2015, các lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Leader Nam Tiến là: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành đường dây tải điện có cấp điến áp đến 110 KV; Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các nhà máy thuỷ điện, truyền tải phân phối điện, thuỷ điện…

Công ty Cổ phần The Code

Công ty Cổ phần The Code

Thành lập năm 2017, Công ty Cổ phần The Code có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Công ty hoạt động ở các lĩnh vực: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động…

Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long

Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long

Công ty cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long được thành lập năm 1997 có trụ sở tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Công ty là chủ đầu tư xây dựng và khai thác vận hành 2 nhà máy thủy điện Đắk Di 1 và Đắk Di 2 tại xã Trà Nam/Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.