• 123
    aaaa

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI


Với tâm niệm: ”Hạnh phúc là sẻ chia”, Ban lãnh đạo Nam Tiến Lào Cai luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đặc biệt là các công tác từ thiện.


Trong quá trình triển khai các dự án của mình, Nam Tiến Lào Cai luôn song song tiến hành các hoạt động xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân quanh khu vực. Đặc biệt trong thời gian xây dựng cụm nhà máy thủy điện Bát Xát năm 2005, Công ty đã thực hiện được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hơn 45km đường nhựa cho các thôn bản đã được Nam Tiến đầu tư xây dựng trong quá trình thi công nhà máy thủy điện Ngòi Xan, Bát Xát

Công ty còn đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hệ thống đường điện đến các bản của xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát và hoàn thành xây dựng khu nhà ở bán trú cho các em học sinh trường tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Một trong nhiều phân hiệu của trường tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát

Bên cạnh đó, hàng năm Nam Tiến đều dành ngân sách cho các hoạt động từ thiện tại tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh thành còn khó khăn trong toàn quốc.

“Đối với Nam Tiến, việc đóng góp cho xã hội không chỉ là một hoạt động thông thường, chúng tôi coi đó là trách nhiệm với xã hội, vì vậy, mục tiêu phát triển doanh nghiệp của Nam Tiến luôn được gắn liền với phát triển xã hội.” – Bà Cao Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai chia sẻ.